O projektach

Seniorada: aktywni razem – młodsi ze starszymi, starsi ze starszymi

O projekcie

Seniorada
Chcemy łączyć pokolenia poprzez wspólny udział w zawodach rekreacyjnych, gimnastyce, marszach Nordic Walking, grach terenowych. Pragniemy promować wartości sportu jako prozdrowotne, społeczne oraz edukacyjne wśród osób dorosłych, starszych i oczywiście wśród ich rodzin. Podczas Seniorady można spróbować różnych form aktywności, można podziwiać rówieśników prezentujących swoje umiejętności na scenie. To działa bardzo motywująco i inspirująco dla innych. Podczas wydarzenia można dostrzec, jak ciekawie i z korzyścią dla własnego zdrowia i samopoczucia można spędzić czas wśród rówieśników i innych pokoleń, ilu ciekawych ludzi jest wokół nas!

Co więcej o programie?

Zawsze jest on bardzo różnorodny, do tego bardzo spójny poprzez tworzenie stałych punktów, tzw. stref. Są to: strefa sceny, strefa zdrowia, strefa rekreacji, strefa integracji i odpoczynku. Mamy więc koncerty, pokazy tańca (np. w Warszawie tańca orientalnego), warsztaty tańca, naukę gry w palanta, jogę, potańcówkę pod gołym niebem, marsz Nordic Walking z instruktorem, konkursy rekreacyjne oraz turnieje z rywalizacją o nagrody, fitness pod chmurką. Niekiedy, dzięki Senioradzie, osoby srebrnego pokolenia odkrywają nowe pasje, wracają do zarzuconych dawno marzeń, otwierają się na nowe znajomości i działania. Dla nas, organizatorów Seniorady, to prawdziwy powód do radości. Przecież właśnie po to stworzyliśmy ESPAR 50+!

W 2007 roku po raz pierwszy zorganizowana przez studentów AWF w Warszawie ze specjalizacji kinezygerontoprofilaktyki, a od 2010 roku przez ESPAR 50+ we współpracy z uczelniami wyższymi: Akademią Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego z Wydziału Turystyki i Rekreacji specjalizacji kinezygerontoprofilaktyki oraz Uniwersytetem Rzeszowskim (Wydział Wychowania Fizycznego), gdańską Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego oraz Politechniką Opolską, co roku na terenie różnych lokalizacji.

Lokalizacja projektu:

Warszawa, Kozienice, Szamotuły, Opole, Rzeszów.
Seniorada

12420

Osób starszych skorzystało z projektu.
Zostań jednym z nich!

Darmowy Program PIT dostarcza  Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych  w ramach projektu  PITax.pl  dla OPP.