O projektach

Europejskie Stowarzyszenie Aktywności Ruchowej 50+ zostało zarejestrowane w 2006 roku jako stowarzyszenie kultury fizycznej.

O projekcie

PAW
Nasze miejsce jest w każdym miejscu Polski. Staramy się dotrzeć z działaniami do różnych środowisk, także wiejskich. Stworzyliśmy dwumiesięczny program rekreacyjny dla osób starszych mieszkańców wsi o nazwie PAW – Program Aktywności na Wsi, współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Od 2019 roku w projekcie wzięło udział 6 gmin wiejskich: Gmina Trzebownisko, Rybno Wielkie, Komprachcice, Tułowice Małe, Zwierzyn oraz Klwów.

Pokazujemy różne formy aktywności, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Zachęcamy do ćwiczeń na sali, ale także i w plenerze. Spotkania z instruktorem odbywają się dwa razy w tygodniu w formie treningu na siłowni plenerowej oraz marszów i gimnastyki z kijami Nordic Walking. Nie trzeba mieć własnego sprzętu do ćwiczeń, a jedynie chęć do zadbania o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Oprócz zajęć aktywności fizycznej organizujemy także wydarzenia rekreacyjno – integracyjne, by w programie każdy mógł lepiej się poznać, pobyć razem, co jest niezwykle ważne dla każdego z nas. W programie uczestnicy także mają okazję spotkań z ekspertami. Proponujemy różne spotkania np.: w temacie jak radzić sobie ze stresem, czy też jaki wpływ ma aktywność fizyczna na ducha i ciało. Istotnym elementem projektu jest promocja wolontariatu sportowego wśród seniorów mieszkańców danej wsi, do którego bardzo chętnie włączają się uczestnicy i często po zakończeniu projektu kontynuują wybrane aktywności wzajemnie się motywując i wspierając w tym.

Naszą intencją jest stała chęć aktywizacji srebrnego pokolenia dla zdrowia, dla lepszej jakości życia, dla pobudzania osób 50+ i 60+, do wspólnego przeżywania dnia, do budowania więzi społecznych, tak potrzebnych w dojrzałym życiu. A wszystko na wesoło, pogodnie i z uśmiechem!

Lokalizacja projektu:

PAW

500

Seniorów skorzystało z projektu PAW.
Zostań jednym z nich!

Darmowy Program PIT dostarcza  Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych  w ramach projektu  PITax.pl  dla OPP.