O nas

Wspieramy sprawność 50+

Misja

Po 50 roku życia zaczynają spowalniać procesy fizjologiczne, więc naturalną potrzebą jest wzmocnienie i dbałość o stan zdrowia. Służy temu profilaktyka, rozumiana jako aktywność fizyczna dostosowana do wieku i możliwości fizycznych oraz zbilansowana dieta. Ważne jest także pozytywne nastawienie do siebie, do świata i ludzi. Wspólne spotkania, zajęcia, nawet online, pozwalają na wyjście z samotności, budują nowe wzorce zachowań, wzmacniają psychikę i poczucie zadowolenia z życia.

Od 2006 r. jako Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ (ESPAR 50+) na terenie całej Polski zachęcamy przedstawicieli generacji 50+ do zajęć fizycznych, zadań umysłowych, współtworzenia aktywności, jednym słowem do życia na pełnych obrotach z radością i uśmiechem, z korzyścią dla własnego zdrowia.

Od 2017 roku funkcjonujemy jako organizacja pożytku publicznego. Liczymy 31 członków. Jesteśmy stowarzyszeniem kultury fizycznej. Działamy charytatywnie z zakresu profilaktyki gerontologicznej poprzez ochronę i promocję zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej, nauki, edukacji, oświaty, a także promocję wolontariatu, zmierzającą do poprawy jakości życia ludzi dorosłych i starszych.

Darmowy Program PIT dostarcza  Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych  w ramach projektu  PITax.pl  dla OPP.