O nas

Projekty, badania, szkolenia to główne formy naszej działalności. Działamy dla pobudzenia aktywności fizycznej osób, które skończyły 50 lat.

Co robimy

Działamy dla osób powyżej 50 r.ż.: tych, którzy kiedyś byli aktywni fizycznie, ale życie napisało dla nich scenariusz, w którym nie było miejsca na sport; tych, które nadal są aktywne, poszukują jednak nowych, inspirujących form aktywności i dla tych, które nawet nie wiedziały, że można czuć się tak fantastycznie po niewielkiej nawet dawce sportu, dostosowanego do własnych możliwości.

Nasza działalność, to działalność projektowa (dotacyjna) oraz pozaprojektowa (całoroczna, społeczna) bardzo praktyczna, dostosowana do potrzeb i możliwości osób 50+, ukierunkowana na wspieranie sprawności seniorów. Realizując cele statutowe planujemy i organizujemy: imprezy turystyczne i rekreacyjne; programy z zakresu rekreacji ruchowej osób dorosłych i starszych; promujemy i organizujemy wolontariat.

Mamy śmiały zamysł organizowania badań naukowych. Dzięki nim, możemy precyzyjnie określać potrzeby środowiska 50+ i jeszcze lepiej dostosowywać do jego potrzeb pakiet oferty aktywności fizycznej. Przeprowadzamy szkolenia instruktorskie z rekreacji ruchowej osób starszych oraz dla animatorów osób starszych, by dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.

Darmowy Program PIT dostarcza  Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych  w ramach projektu  PITax.pl  dla OPP.