Darmowy Program PIT dostarcza  Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych  w ramach projektu  PITax.pl  dla OPP.