Dołącz do nas na Facebooku

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+

Przekaż 1% na naszą organizację

English

1% KRS 0000262753

PAW
a A

W 2019 roku na terenie czterech polskich wsi realizujemy po raz pierwszy pilotażowy projekt o nazwie „PAW dla Seniorów”, czyli Program Aktywności Rekreacyjnej na Wsi. Ma on na celu zachęcenie jak największej liczby Seniorów z terenów wiejskich do aktywności rekreacyjnej oraz zbudowanie zdrowych nawyków. W projekcie biorą udział Gmina Klwów, Gmina Trzebownisko, Gmina Komprachcice, Gmina Kiszkowo.

Proponujemy cykl 20 godzin zajęć rekreacyjnych prowadzonych przez instruktorów, wykład nt.: znaczenia aktywności ruchowej w życiu człowieka, oraz zakończenie w postaci mini wydarzenia rekreacyjnego dla mieszkańców. W ramach programu planujemy wykonać pomiary sprawności fizycznej by sprawdzić skuteczność naszego projektu. Udział w projekcie jest symbolicznie odpłatny: 30PLN za udział w programie. Środki zebrane od uczestników przeznaczone są na realizację mini wydarzenia na zakończenie projektu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz realizowany we współpracy z Gminami.

Koordynator główny:
Ilona Żuczkowska
ilona.zuczkowska@gmail.com
tel.: 693 788 359

Koordynacja PAW Gmina Kiszkowo
Aleksandra Szews-Tadych
aszews-tadych@espar-50.org
tel.: 604 498 156

Koordynacja PAW Gmina Trzebownisko
Anna Łyczko
alyczko@espar-50.org
tel.: 606 686 620

Koordynacja PAW Gmina Klwów
Beata Dygant
Tel.: 798 247 065

Koordynacja PAW Gmina Komprachcice
Justyna Wicińska
jwicinska@espar-50.org
tel.: 604 075 882

Miejsca realizacji projektu:
Gmina Kiszkowo
Gmina Trzebownisko
Gmina Komprachcice
Gmina Klwów

Współfinansowanie:Partnerzy:
Gmina Kiszkowo, Gmina Trzebownisko, Gmina Klwów, Gmina Komprachcice
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.