Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Dołącz do nas na Facebooku

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+

Przekaż 1% na naszą organizację

English

1% KRS 0000262753

Przygotowujemy się do monitorowania sportu w gminach
a A

We wrześniu rozpoczęliśmy realizację nowego projektu Monitoring Sportu 50+ (MS 50+). Monitoring Sportu to projekt z zakresu kontroli obywatelskiej o zasięgu ogólnopolskim. Badamy ofertę rekreacyjną miast dla osób starszych (jakość, dostępność, zakres). Nasze hasło: W każdej gminie sport dla wszystkich.

W najbliższy weekend odbędzie się szkolenie wprowadzające w projekt, które ma na celu  merytorycznie przygotować zespół 20 watchdogów do realizacji Monitoringu Sportu 50+ w gminach. W pierwszym dniu rozpoczniemy pytaniami: czym jest Monitoring Sportu 50+, do czego zmierzamy w projekcie oraz jakimi krokami? Poznamy harmonogram, strukturę i działania projektowe. Ważną częścią wprowadzenia będzie także przedstawienie zespołu projektowego i zadań poszczególnych osób.

Monitoring Sportu 50+ jest działaniem z obszaru kontroli obywatelskiej, w którym badamy potrzeby sportowe osób 50+ i sprawdzamy czy polityka sportowa monitorowanych gmin uwzględnia te potrzeby. Nasi eksperci merytoryczni Agnieszka Zdanowicz oraz Karol Mojkowski z organizacji Sieć Obywatelska Watchdog Polska (SOWP) w dalszej części szkolenia odpowiedzą na pytania: Czym jest kontrola obywatelska? Jakie są jej cele? Kim jest watchdog? Spotkanie ma charakter warsztatowy. W dalszej części ekspertka Olga Ślifirska zapozna nas ze sposobami pozyskiwania informacji (wywiad, ankieta, warsztaty diagnostyczne, analiza dokumentów), jakie będziemy stosować podczas monitoringu. Pomiędzy poszczególnymi warsztatami proponujemy krótkie przerywniki w postaci aktywności ruchowej: gimnastyki prozdrowotnej, tańców w kręgu oraz gimnastyki w wodzie (w porze wieczornej) prowadzone przez naszych koordynatorów lokalnych, specjalistów w zakresie rekreacji osób dorosłych i starszych. Celem krótkich przerywników jest zaprezentowanie krótkie wzorcowych zajęć dla grupy wiekowej 50+.

Drugiego dnia szkolenia eksperci Agnieszka Zdanowicz i Karol Mojkowski wprowadzają nas w temat dostępu do informacji publicznej. Podczas warsztatu odpowiadamy na pytania: Czemu dostęp do informacji publicznej jest tak ważny w kontroli obywatelskiej? Kto może pytać o informacje publiczne? Kto musi udostępniać informacje publiczne i czemu często tego nie robi? Jakie są sposoby zapoznawania się z informacją publiczną? Jaka jest procedura udostępniania informacji publicznej (terminy, odmowa – podstawowe informacje). Po krótkiej przerwie w roli gościa eksperta Pani Katarzyna Szymańska – Stułka specjalista z Biuro Sportu i Rekreacji m.st. Warszawa zaprezentuje nam Sport 50+ w mieście jako studium przypadku. Podczas spotkania poznamy w jaki sposób zorganizowany jest sport 50+ w Warszawie, jaka jest oferta miasta dla osób 50+. W jaki sposób dociera się z informacją na temat oferty do mieszkańców.

W poobiednim bloku skoncentrujemy się na metodologii samego monitoringu.  Powiemy o III krokach monitoringu: krok I: poznajemy Gminę pod kątem polityki sportowej dla grupy 50+, krok II: badamy ofertę rekreacji ruchowej Gminy dla grupy 50+, krok III: informowanie.
Narzędzie/materiał przygotowany w oparciu o metodologię Obywatelskiego Monitoringu Sportu  

Zespół projektowy Monitoringu Sportu 50+:
1.    Anna Łyczko – koordynator lokalny MS 50+ Rzeszów
2.    Justyna Wicińska – koordynator lokalny MS 50+ Opole
3.    Michał Jamanek – koordynator lokalny MS 50+ Kozienice
4.    Aleksandra Szews-Tadych – koodynator lokalny MS 50+ Kiszkowo
5.    Aleksandra Szczepańska – wsparcie administracyjne
6.    Marta Stefanowicz – informacja i komunikacja o projekcie
7.    20 watchdogów z terenu 4 gmin Polski: Kozienic, Kiszkowa, Rzeszowa, Opola.

Osoby prowadzące szkolenie:

Agnieszka Zdanowicz
- (Sieć Obywatelska – Watchdog Polska) – Ekspertka merytoryczna Monitoringu Sportu 50+ (MS50+). Tworzyła narzędzie MS 50+. Opiekunka Obywatelskiego Monitoringu Sportu (OMS).Tworzyła narzędzie do OMS. Pracownica Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska od 2011 roku, gdzie odpowiada za koordynacje lokalnych monitoringów.


Karol Mojkowski – (Sieć Obywatelska – Watchdog Polska) – Ekspert merytoryczny Monitoringu Sportu 50+. Ekspert w Obywatelskim Monitoringu Sportu (OMS). Tworzył narzędzie OMS. Śledzi wydarzenia ze świata sportu ważne z punktu widzenia monitoringu i informuje o nich na stronie Obywatelskiego Monitoringu Sportu http://sport.siecobywatelska.pl/. Pracownik Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska.  


Olga Ślifirska  - (Duet Edukatorski) – psycholog, ekspert merytoryczny Monitoringu Sportu 50+ (sposobów pozyskiwania informacji) oraz prowadząca warsztaty diagnostyczne z mieszkańcami w gminach. W pracy na co dzień trenerka umiejętności miękkich współpracuje z organizacjami pozarządowymi i biznesem.


Katarzyna Szymańska Stułka
– doktor nauk humanistycznych, eurokoordynator projektów sportowych i społecznych w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, od roku 1996 pracownik samorządu warszawskiego, w swej pracy związana ze sportem, rekreacją i turystyką, brała udział w realizacji projektów międzynarodowych i organizacji znaczących imprez sportowych w Warszawie m.in. UEFA EURO 2012, Fit for Life Europe – a local HEPA Framework for elderly in European cities and regions (2012-2013), Europe is our Playground (2014-2015).


Marta Gaworska – (ESPAR 50+) – koordynatorka projektu Monitoring Sportu 50+, tworzyła narzędzie MS 50+. W 2014 r. brała udział w Obywatelskim Monitoringu Sportu badając Józefów. Wiceprezes ESPAR 50+, koordynator ogólnopolskich programów rekreacyjnych: PRO Kobieta 50+, PRO Men 50+ oraz programów akcyjnych Seniorada.

Program szkolenia (do pobrania)


Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.